Podmínky pro rezervaci
Rezervaci je možno učinit buď přes e-mailovou adresu: arazdva@seznam.cz , nebo telefonicky na čísle 606675344 nebo 777157768. Po schválení vaší rezervace vám bude doručen potvrzovací email, společně s pokyny pro úhradu zálohy.

Záloha
Je požadována ve výši 30% z ceny vašeho pobytu. Záloha slouží jako závazné potvrzení vaší objednávky pobytu a řídí se podmínkami zde uvedenými. Rezervace je pro nás závazná až termínem připsání zálohy na náš účet. Pokud je vytvořena rezervace a není složena záloha je rezervace zrušena 30 dní před termínem pobytu a termín je uvolněn pro další zájemce. V případě, že složíte zálohu a termín dovolené si rozmyslíte dříve než 30 dní před nástupem je vám záloha vrácena v plné výši. V případě storna pobytu ve lhůtě kratší než 30 dnů, propadá tato záloha pronajímateli.